คอร์สเรียนออนไลน์ (ตัวอย่าง)

การเรียนออนไลน์ เป็นการเรียนทางไกลโดยที่นักเรียนไม่ต้องเดินทางมาที่โรงเรียนฯ แต่ยังสามารถเข้าถึงการเรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติได้ โดยมีหลักสูตรการเรียนที่สามารถทำให้นักเรียนได้ฝึกพูด ฟัง อ่าน และเขียน กับครูต่างชาติอย่างแท้จริง เป็นการเรียนอีกรูปแบบหนึ่งที่ประสบความสำเร็จ

การเรียนในคอร์สนี้ นักเรียนจะไม่สามรถซื้อคอร์สผ่านระบบออนไลน์ได้ นักเรียนจะต้องซื้อคอร์สดังช่องทางที่กำหนด เช่น ที่โรงเรียน หรือ ติดต่อผ่านไลน์และอินบ็อกผ่านเฟสบุก เท่านั้น โดยหลังจากที่ได้ชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักเรียนจะได้รับ Username และ Password เพื่อเข้าระบบในการเรียน

ข้อดีการเรียนออนไลน์

  • ไม่ต้องเดินทาง
  • เรียนกับครูผู้สอนแบบตัวต่อตัว(สอนสด)
  • ครูต่างชาติ
  • ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนตลอดเวลา
  • สามารถเลือกวันและเวลาที่ต้องการได้
  • เรียนผ่านโปรแกรมที่ได้มาตราฐาน

ความคาดหวังหลังจากได้เรียนคอร์สนี้แล้ว ?

  • นักเรียนจะสามารถเข้าใจคำศัพท์พื้นฐานได้อย่างดี
  • นักเรียนจะสามารถเข้าใจคำสั่ง สามารถเรียบเรียงประโยคเบื้องต้นได้

การเรียนในลักษณะแบบนี้ เราเน้นการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นวัตถุประสงค์หลัก โดยในระหว่างเรียนนั้นจะเป็นการสื่อสาร ถามตอบระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียนตลอดเวลา และจะลดการจดลงสมุดน้อยลงเพื่อให้ไม่เสียเวลาในการจดบันทึก แต่จะใช้การตอบคำถามเป็นการพูดแทน.

ดังนั้นผลที่จะได้จากการเรียนนักเรียนจะต้องมีพัฒนาการในการสื่อสารภาษาอังกฤษดีขึ้น เกิดความคุ้นเคยกับคำศัพท์ที่ใช้ในการเรียนหรือการตอบคำถามทำให้เกิดความมั่นใจและกล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น

Starting Course

1
เรียนครั้งที่ 1 บทเรียน Greetings and Introductions (T.kamilla)
60
2
เรียนครั้งที่ 2 บทเรียน Family (T.kamilla)
60
3
เรียนครั้งที่ 3 บทเรียน Daily Routine (T.kamilla)
60
4
เรียนครั้งที่ 4 บทเรียน Likes and Dislikes (T.kamilla)
60
5
เรียนครั้งที่ 5 บทเรียน Describing People (T.kamilla)
60
6
เรียนครั้งที่ 6 บทเรียน I can (Ability) (T.kamilla)
60
7
เรียนครั้งที่ 7 บทเรียน I can (Expansion Activity) (T.kamilla)
60
8
เรียนครั้งที่ 8 บทเรียน Job (T.kamilla)
60
9
เรียนครั้งที่ 9 บทเรียน Workplace (T.kamilla)
60
10
เรียนครั้งที่ 10 บทเรียน Job/Workplace/Tools(Wrap-up Lesson) (T.kamilla)
60
11
เรียนครั้งที่ 11 บทเรียน At Weekend (Regular/Irregular verbs) (T.kamilla)
60
12
เรียนครั้งที่ 12 บทเรียน Parts of the House (T.kamilla)
60

Second Course

1
เรียนครั้งที่ 13 บทเรียน Neighborhood (T.kamilla)
60
2
เรียนครั้งที่ 14 บทเรียน Neighborhood (Expansion Topic) (T.kamilla)
60
3
เรียนครั้งที่ 15 บทเรียน Hospital(Sickness and Remedies) (T.kamilla)
60
4
เรียนครั้งที่ 16 บทเรียน School (T.kamilla)
60
5
เรียนครั้งที่ 17 บทเรียน Playground (T.kamilla)
60
6
เรียนครั้งที่ 18 บทเรียน Malls (T.kamilla)
60
7
เรียนครั้งที่ 19 บทเรียน Supermarket (T.kamilla)
60
8
เรียนครั้งที่ 20 บทเรียน Restaurants (T.kamilla)
60
9
เรียนครั้งที่ 21 บทเรียน Police Station (T.kamilla)
60
10
เรียนครั้งที่ 22 บทเรียน Cinema (T.kamilla)
60
11
เรียนครั้งที่ 23 บทเรียน Museum (T.kamilla)
60
12
เรียนครั้งที่ 24 บทเรียน Beach (T.kamilla)
60
นักเรียนสามารถใช้ 1. คอมพิวเตอร์ 2. แทปเล็ต หรือ ไอแพต 3. โทรศัพท์ ทั้งระบบ IOS และ Android
หลังจากที่นักเรียนชำระค่าธรรมเนียมแล้วจะได้รับ Username และ Password พร้อมกับวีดีโอแนะนำการเข้าเรียน

**คอร์สเรียนนี้สามารถเข้าเรียนได้เฉพาะนักเรียนที่ได้ระบุชื่อ ไว้ในคอร์สเท่านั้น**


4
4 out of 5
6 Ratings

Detailed Rating

Stars 5
3
Stars 4
0
Stars 3
3
Stars 2
0
Stars 1
0

{{ review.user }}

{{ review.time }}
 

Show more
Please, login to leave a review
Add to Wishlist
Get course
Enrolled: 1 student
Duration: 12 hours
Lectures: 24
Video: 12 hours
Level: Beginner

Working hours

Monday 10:30 am - 8.30 pm
Tuesday 10:30 am - 8.30 pm
Wednesday 10:30 am - 8.30 pm
Thursday 10:30 am - 8.30 pm
Friday 10:30 am - 8.30 pm
Saturday 10:30 am - 8.30 pm
Sunday 10:30 am - 8.30 pm
คอร์สเรียนออนไลน์ (ตัวอย่าง)
Price:
Membership